BitcoinExpress

Wykonaliśmy już 1349 transakcji

Menu główne


Nasze kursy BTC
Sprzedaż
Kupno

PLN
119694,63
109872,01

EUR
26602,15
24353,18

USD
29017,27
25622,79

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-02, 23:36:09

NIEDOSTĘPNY - w obecnej chwili transakcje nie są realizowane

Jak korzystać/AML

BitcoinExpress oferuje wymianę złotówek, euro i dolarów amerykańskich na kryptowalutę Bitcoin oraz w drugą stronę.

W celu zawarcia transakcji proszę wejść na zakładkę EKSPRESOWA WYMIANA i wypełnić pola. Proszę wprowadzić kwoty i zwrócić uwagę na koszt przesłania przelewu i BTC – 7 PLN/EUR/USD który jest dodawany/odejmowany do kwot do wpłaty lub wypłaty.

Do formularza proszę załączyć (w przypadku płatności przelewem lub przekazem na telefon BLIK):
1. zdjęcie swojego dowodu osobistego lub paszportu znajdujące się obok ekranu laptopa lub telefonu, pokazujące płatność online (przy pełnym ekranie i pasku adresu przeglądarki).
2.zdjęcie swojego dowodu osobistego lub paszportu znajdujące się obok ekranu laptopa lub telefonu, pokazujące tę stronę transakcji (przy pełnym ekranie i pasku adresu przeglądarki). W ten sposób staramy się upewniać że Państwo sami wysyłacie przelewy ze swojego rachunku.

Przy transakcjach od kwoty PLN 60.000, EUR 15.000 i USD 15.000 prosimy dodatkowo o:
3. załączenie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego lub paszportu (obydwie strony) oraz
4. wpisanie adresu zamieszkania i źródła pochodzenia środków pieniężnych w formularzu Uwagi (np. oszczędności, kredyt, dochody z pracy, najmu) oraz
5. o załączenie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. wydruk z banku, rachunek za media, skan/zdjęcie pierwszej strony prawa jazdy, inny dokument z adresem)
O powyższe informacje (punkty 3-5) możemy się również zwrócić w przypadku transakcji o niższych kwotach. Wtedy prosimy je przesłać email a transakcja zostanie wykonana niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa, które dostępne są w zakładce Polityka Prywatności oraz Obowiązki.

Przy wykonywaniu przelewu bankowego w celu szybkiego zawarcia transakcji prosimy o wpłaty natychmiastowe (Express Elixir, SORBNET, przelewy walutowe ekspresowe). Przy zwykłych przelewach elixir wypłata BTC może się wydłużyć do 1 dnia roboczego, a przy zwykłych przelewach walutowych do 2-3 dni roboczych. BTC zostanie wysłany w przeciągu 1 godziny od otrzymania środków na rachunku bankowym. Ponieważ kursy walut i krypto walut cały czas się zmieniają, zastrzegamy prawo do przeliczenia transakcji po kursie z daty i godziny dokonania rzeczywistej wymiany.

Po otrzymaniu BTC przelewy złotówkowe wysyłane są w przeciągu 1 godziny na wskazany rachunek bankowy. Stosujemy przelewy Express elixir dla złotówek (limit PLN 5.000), elixir (wyższe kwoty) i Sorbnet (dodatkowa opłata 35 PLN po wcześniejszym uzgodnieniu). Do banku Pekao wysyłamy w miarę możliwości przelewy natychmiastowe Blue Cash. Przelewy w EUR wysyłamy trybem SEPA, dla USD zwykłym (opcja SHA). Możliwy jest ekspres (opcja SHA) za dodatkową opłatą USD/EUR 10 + 0.4% kwoty przelewu.

Jeśli nie możemy dokonać wymiany, środki zwrócimy na rachunek z którego zostały otrzymane w przeciągu 1 dnia roboczego na nasz koszt. Zwrot środków na wniosek lub z winy klienta koszt PLN 10 dla przelewów w złotówkach, EUR 30 lub USD 30 dla przelewów w walutach obcych.

W przypadku pytań lub dodatkowych ustaleń– prosimy o kontakt lub wpisanie do formularza Uwagi.

Życzymy udanych transakcji

Link do regulaminu

OBOWIĄZKI AML

Serwis Bitcoinexpress.pl wypełnia obowiązki nałożone na podmioty zajmujące się wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wobec klientów są stosowane środki bezpieczeństwa finansowego określone w ustawie. Oceniany jest poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ryzyko to oraz jego ocena jest zgodnie z ustawą dokumentowane.

Klient dokonujący transakcji o wartości EUR 15.000 lub więcej zobowiązany jest do przedstawienia informacji o pochodzeniu środków pieniężnych, przesłania skanu lub fotografii swojego dowodu osobistego ze wszystkimi widocznymi danymi oraz skanu dokumentu potwierdzającego adres za mieszkania oraz lub inne dokumenty na wezwanie serwisu. Ponadto powyższe informacje powinny być przedstawione na wezwanie serwisu w przypadkach transakcji o innej wartości, celem realizacji przez Bitcoinexpress.pl obowiązków nałożonych przez ustawę.

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu serwis Bitcoinexpress.pl na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

Bitcoinexpress.pl zawiadamia stosowne organy w przypadku podejrzenia, iż transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W takim przypadku może nastąpić wstrzymanie transakcji lub inne środki przewidziane ustawą. Bitcoinexpress.pl zastrzega prawo do przekazania lub zamrożenia środków klienta zgodnie z otrzymanymi postanowieniami i wezwaniami organów państwowych.

Stopka

Zamknij