BitcoinExpress

Wykonaliśmy już 1349 transakcji

Menu główne


Nasze kursy BTC
Sprzedaż
Kupno

PLN
78629,53
71978,66

EUR
16778,08
15364,92

USD
18004,55
16215,49

Ostatnia aktualizacja: 2022-12-08, 12:51:04

NIEDOSTĘPNY - w obecnej chwili transakcje nie są realizowane

Polityka prywatności

W celu realizacji usługi klient serwisu Bitcoinexpress.pl zgadza się się na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na następujących warunkach:

Administratorem danych osobowych jest Gerard Majchrzak, ul. Domaniewska 35A/40, 02-672 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@bitcoinexpress.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem administratora.

Administrator może zażądać od klienta jego danych osobowych w szczególności cech dokumentu stwierdzającego tożsamość użytkownika, a także jego imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz numeru PESEL, numeru telefonu., adres email. W przypadku klientów będących obcokrajowcami nieposiadającymi numeru PESEL należy podać odpowiednik tego numeru (krajowy numer identyfikacyjny).

W celu weryfikacji danych klient musi okazać administratorowi dowód osobisty lub paszport lub przesłać go w formie skanu lub zdjęcia w formacie .jpg lub .png poprzez formularz w serwisie. Dane dokumencie muszą być wyraźne i nie przesłonięte. Dodatkowo klient powinien dostarczyć zdjęcie swojego dowodu osobistego/paszportu znajdujące się obok ekranu laptopa lub telefonu, pokazujące płatność online (przy pełnym ekranie i pasku adresu przeglądarki) oraz zdjęcie swojego dowodu osobistego/[paszportu znajdujące się obok ekranu laptopa lub telefonu, pokazujące tę stronę transakcji (przy pełnym ekranie i pasku adresu przeglądarki). Administrator w przypadku wątpliwości może poprosić klienta o przesłanie zdjęcie swojego dokumentu tożsamości wykonane w taki sposób aby jednocześnie była widoczna twarz klienta oraz dokument tożsamości.

Potwierdzenie adresu klienta może nastąpić na podstawie zdjęcia lub skanu rachunku za prąd, wodę, gaz, lub pisma urzędowego - dokumenty nie starsze niż 6 miesięcy.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda klienta lub przepisy prawne upoważniające do przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności ustawy z dnia 1marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Podane przez Ciebie dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że klient wyrazi na to zgodę, będzie to uzasadnione przepisami prawa, lub też będzie to niezbędne w zakresie technicznym w celu realizacji umowy - przekazanie danych może nastąpić do podmiotów które uczestniczą w procesie płatności.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta wysyłając wiadomość e-mail. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez w ramach zawieranych z Tobą umów.

Stopka

Zamknij