BitcoinExpress

Wykonaliśmy już 1349 transakcji

Menu główne


Nasze kursy BTC
Sprzedaż
Kupno

PLN
78571,66
71978,66

EUR
16773,09
15347,95

USD
18004,88
16217,06

Ostatnia aktualizacja: 2022-12-08, 12:49:13

NIEDOSTĘPNY - w obecnej chwili transakcje nie są realizowane

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady wymiany walut na kryptowalutę Bitcoin oraz Bitcoin na inne waluty.

Wypełniając formularz Ekspresowa wymiana i potwierdzając wysyłkę środków i na wskazany w serwisie rachunek bankowy Klient zgadza się na zawarcie umowy z Gerardem Majchrzakiem, adres: ul. Domaniewska 35A/40, 02-672 Warszawa, który jest również administratorem niniejszego serwisu www.bitcoinexpress.pl, dotyczącej wymiany na warunkach określonych w formularzu i niniejszym regulaminie.

Warunki wymiany, wpłaty, wypłaty i zwrotów środków zostały określone na stronie serwisu www.bitcoinexpress.pl w zakładce Jak korzystać.

Wstępne dane transakcji zawarte w wypełnionym przez Klienta formularzu Ekspresowa wymiana są ważne w przeciągu 15 minut od potwierdzenia przez Klienta dokonania wpłaty. Jeśli w tym czasie kurs wymiany określony na stronie bitcoinexpress ulegnie zmianie o więcej niż 0,5% lub upłynie więcej niż 15 minut do otrzymania środków od Klienta na rachunek bankowy serwisu do czasu realizacji transakcji wymiany, to serwis ma prawo zastosować do wymiany kurs wymiany określony na ww stronie z momentu faktycznego przeprowadzenia wymiany. Klient zgadza się na przechowywanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Wszelkie spory wynikające z zawieranej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela serwisu bitcoinexpress.pl.

Stopka

Zamknij